Gå till innehåll
Stjärnholms Ryttarförening
Stjärnholms Ryttarförening
Försäkring

Försäkring

Olycksfallsförsäkring Du som medlem i förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet har en olycksfallsförsäkring i Folksam via ditt medlemskap. Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under
• aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
• under enskild ridning och träning.
• under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.
Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen>> Länk till annan webbplats.
Fora försäkring gäller för alla vid avlönat arbete för SRF.

ANLÄGGNINGSFÖRSÄKRING
SRF har anläggningen försäkrad i Sveland. I denna försäkring ingår: Ansvarsförsäkring Täcker skadeståndskrav, som kan ställas p.g.a. skador SRF hästar, utrustning etc. kan orsaka. För privathästar täcker i allmänhet ägarens hemförsäkring sådana skador. Observera dock att ägarens hemförsäkring ej gäller när någon annan rider hästen. Det är alltid ryttaren som är ansvarig och denne bör ha en gällande försäkring.

Brand och stöldförsäkring
SRF har brand och stöldförsäkring endast för egen utrustning. För privathästägare och övriga medlemmar gäller i allmänhet den egna hemförsäkringen.

Försäkring av häst
Hästen och skador på hästen täcks ej av hemförsäkring. Skydd erhålles genom försäkring i djurförsäkringsbolag. Här finns försäkringar med olika täckningsgrad. Dessa försäkringar täcker även skada vid brand. Vid lån av häst är det viktigt att försäkra sig om att ägaren har hästen försäkrad och ej kräver ersättning utöver försäkringen om skada skulle uppstå.

Publicerad: 2023-08-28

Senast uppdaterad: 2023-10-17

Författare: Christine Schoultz

Sponsorer