Gå till innehåll
Stjärnholms Ryttarförening
Stjärnholms Ryttarförening
ridhus
stall

Anläggning

Ridskolan ligger mellan mellan Nyköping och Oxelösund med Stjärnholms kyrka, och Stiftsgård som grannar. Området är naturskönt och kulturminnesmärkt med vackra rid- och promenadstigar.

Stall
Stallbyggnaden, med metertjocka stenväggar, uppfördes på 1700 talet som ladugård och stall för herrgården. Idag är den ombyggt till stall för 45 hästar varav ridskolan äger 27. Stallet ägs av Oxelösunds Kommun och hyrs av Stjärnholms Ryttarförening.

Under sommaren 2020 upptäcktes att taken var i så dåligt skick så vi behövde lämna stallet. Hästarna stod vintern 2020-2021 i tältstall, uppförda på stiftsgårdens mark bredvid kyrkan. Detta i väntan på en mer "permanent tillfällig lösning". Våren 2021 fick vi flytta tillbaka till gamla stallet i väntan på beslut om takrenovering. Kommunstyrelsen fattade beslut om att hästarna kan stå kvar under takrenovering som startade den 1 september 2021. Renovering av taken i vårt ordinarie stall beräknas ta 3-5 år.

Sandbanor  
En stor bana framför stallbyggnaden  50 x 80 meter. Renoverad 2009. En bana på innergården  20 x 35 meter. Renoverad 2009.

Ridhus    
Ridhuset ligger vackert inbäddat i ett grönområde. Ridhuset byggdes och invigdes 1993.  Manegen är  20 x 60 meter. Cafeteria och administrativa lokaler finns  i byggnaden. Ridhuset ägs av Stjärnholms Ryttarförening sedan 2007. Cafeterian är öppen enligt anslag - Välkommen!

Ridvägar
Anlades under 2016-2017, med invigning i oktober 2017. En kortare belyst slinga och en längre slinga utan belysning men med samma fina underlag och bredd som den korta. Ridvägarna har finansierats av Allmänna Arvsfonden, Sörmlandsidrotten och Sörmlands Sparbank. Vi själva (föreningen) har också bidragit främst med många många ideella arbetstimmar. Ridvägarna är sammanlagt ca 3 km.

En bild

Publicerad: 2023-10-31

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Författare: Christine Schoultz

Sponsorer