Gå till innehåll
Stjärnholms Ryttarförening
Stjärnholms Ryttarförening
Vi är Kvalitetsmärkt Ridskola av Ridsportförbundet

Kvalitetsmärkning SRF

Kvalitetsmärkt ridskola

Ridsportförbundets Ridskolepolicy

 • Ridskolan ska utbilda i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner.
 • Ridskolan ska vara en naturlig plats för kunskapshämtning.
 • Ridskolan ska erbjuda möjligheter för människor - oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning - att lära sig hantera hästen i olika situationer.
 • Ridskolan ska vara ett föredöme i hästhållning.

En kvalitetsmärkt ridskola har

 • Föreningspolicy
 • Styrdokument
 • Tydlig verksamhetsinriktning
 • Miljöpolicy
 • Aktiv ungdomsverksamhet
 • Förebyggande säkerhetsarbete
 • Aktuell krisplan
 • Regelbunden HLR utbildning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Publicerad: 2023-09-26

Senast uppdaterad: 2023-11-06

Författare: Christine Schoultz

Sponsorer