Gå till innehåll
Stjärnholms Ryttarförening
Stjärnholms Ryttarförening
Bild från pixabay.se

Abonnemang

Stjärnholms Ryttarförening (SRF) är en ideell förening som har ca 400 medlemmar i alla åldrar. På ridskolan rider ca 340 elever varje vecka. Vi äger 27 hästar.

Vi har personal anställd för att sköta vår anläggning, stall, hästar och även anställda ridlärare för att kunna bedriva rid undervisning. Stallet hyr vi av Oxelösunds kommun och vi äger ridhuset. Föreningen står för all drift och underhåll av anläggningen.

Det finns ingen privat ägare som tar ut någon vinst. Det är vi medlemmar som är ägare.

Eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten för att utveckla den så vi håller hög kvalité och göra den bättre för våra medlemmar.

Lektionspriserna är beräknade på att alla rider på sin ordinarie tid varje vecka och baseras på de kostnader vi har för att kunna tillhandahålla våra ridlektioner. Kan du inte rida din lektion har vi ändå samma kostnad för hästar, personal och anläggning.

Abonnemang

Via abonnemang förbinder du dig att rida en bestämd dag och tid enligt ridskolans verksamhet under dess vår- och hösttermin. Lektionsnamn, ridlärare och lektionstider hittar du här >>

Ridskolan förbehåller sig rätten att vid behov när som helst under pågående termin ändra ridtid och gruppindelning. Detta meddelas i god tid.

Abonnemanget är personligt. Det kan dock delas mellan 2 personer som är medlemmar i SRF. För att ha möjlighet att dela ditt rid abonnemang med en annan ryttare ska ni vara utbildnings- och storleksmässigt så lika som möjligt. Det betyder att ni båda ska kunna rida samma häst som tilldelats den ryttare som står för abonnemanget. Du ska innan du börjar dela abonnemang, meddela din ridlärare vem du avser delar ditt abonnemang med och få det godkänt av din ridlärare. Fakturan från SRF skickas till en person. Hur ni sedan fördelar era lektioner sinsemellan bestämmer ni själva. SRF adresserar fakturan till den som står för abonnemanget.

Avdrag för ej utnyttjade lektioner får ej göras men du får vara borta 3 gånger och du får, i mån av plats, rida igen under terminen förutsatt att du anmäler din frånvaro på telefon 0155-223149 eller 072-2176755, senast klockan 12 den dag du skall rida. Om personalen ej är på plats finns telefonsvarare. Ange namn samt lektionstid och dag. Teoridag får inte bytas mot riddag.

Återridning vid hoppning endast om du avbokat en hoppning. Återridning i dyrare ridgrupp kan ske, du betalar då mellanskillnaden mellan din ridgrupps avgift och avgiften för den ridgrupp du rider åter i.

Ridning sker alla "svarta" dagar under teminen, således även under t ex sport- och påsklov. Ej lektionsridning endast "röda" dagar.

Betalning

Avgifter hittar du här >>

Vi delar in året i fyra betalningsperioder med cirka 11 lektionstillfällen per period, varav två tillfällen per termin är teori för 45 minuters grupperna. Sommarlovet startar vecka 26 och höstterminen startar vecka 33. Vid skollov är det ridning som vanligt, förutom veckorna 26–32. Det är inga lektioner 23 december-1 januari, dag innan midsommarafton samt midsommarafton och andra röda dagar (förutom vanliga söndagar). Ridning som vanlig trettondagsafton, påskafton, valborgsmässoafton och pingstafton.

Varje period är fristående och abonnemanget förlängs om inte någon uppsägning sker innan angivet datum, se nedan. Ingen återbetalning av ridavgift sker under perioden. Uppsägning ska göras skriftligt via e-post, alternativt brev till ridlärare som kvitterar mottagandet med datum som uppsägningen har lämnats in. Betalning ska ske i förskott för varje period, se nedan.

2023/2024

veckorna 33–42 betalas senast 28 juli. Uppsägning senast 3 juni

veckorna 43–51 betalas senast 28 oktober. Uppsägning senast 15 september

veckorna 1–12 betalas senast 31 januari. Uppsägning senast 14 december

veckorna 13–25 betalas senast 31 mars. Uppsägning senast 14 februari

Faktura skickas ut via epost, önskar du pappersfaktura via brev tillkommer en administrationsavgift på 60 kronor. Du får dela betalningen på två gånger. Första betalning enligt förfallodatum på fakturan. Resterande senast en månad efter. Påminnelseavgift 60 kronor vid sen inbetalning.

Kurser, klubbtävlingar och andra arrangemang

Anmälan för deltagande i ridkurser, klubbtävlingar och andra arrangemang är bindande. I samråd med kursledare kan annan deltagare få ersätta dig i kurser, om detta sker som senast 24 timmar innan. Betalning sker mot faktura via epost eller via Swish. Påminnelseavgift 60 kronor vid sen inbetalning.

 

Publicerad: 2023-08-22

Senast uppdaterad: 2023-11-06

Författare: Christine Schoultz

Sponsorer