Gå till innehåll
Stjärnholms Ryttarförening
Stjärnholms Ryttarförening

Bokning ridhus & sandbana

Ridhuset harvas måndag till fredag 7-8.

Anläggningsavgifter:
100:- per gång
600:- per halvår kalenderår familjemedlem/medryttare på samma häst 200:-
1000:- per helår kalenderår familjemedlem/medryttare på samma häst 300:-
För att lösa anläggningskort måste du vara medlem.
Medlemsavgift 575:- senior och 425:- junior.
Ej medlem: 150:- per gång
Anläggningsavgiften är personlig.
Betalas in på Bg 553-7311

Hästen ska vara vaccinerad enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente

Bokning av ridhus/sandbana
Vid all ridning och hantering av häst ska det finnas en person över 18 år närvarande de tider personal ej arbetar.
Streckad tid går det inte att rida i ridhuset det är då bokat av Ridskolan.
Söndagar 14-17 är bokning av lektion för ridlärare/tränare ej tillåten, Ridskolan får boka.
Det får bokas en lektion för ridlärare/tränare per timme.
När lektion för ridlärare/tränare är bokad får man rida i ridhuset.
Bokning får ske max 2 veckor i förväg. Ridskolan får boka med längre framförhållning.
Man får inte boka ridhuset och sandbanan samtidigt. Ridskolan får boka dubbelt.
Max 10 stycken ekipage i ridhuset samtidigt.

Lösa hästar får ej lämnas utan tillsyn. På sandbanan får ej hästar släppas lösa.
Vid longering och tömkörning, fråga de som rider om det går bra. Endast vid färre än 3 ekipage i ridhuset.

Vill du träna för någon av SRF´s ridlärare bokas det med respektive ridlärare.
Heléne Terning Svensk ridlärare level II
Emily Doyle Hippolog med inriktning Stallchef/Unghästutbildare
Julia Dahlbeck Svensk ridlärare level I
Åsa Wahlström Ridledare

Vill du träna för tränare/ridlärare som inte är i Stjärnholms RF´s regi, måste denna vara utbildad och inneha F-skattsedel, samt godkännas av Heléne och Emily. *Hyra för användning av ridhus/sandbana till träning tas ut av tränaren/ridläraren till en kostnad av 150:- per timme och tränaren/ridläraren får ha en elev per timme.

Hoppning i ridhuset är tillåten följande tider:
Lördag 18-22
Söndag 17-22
Boka den tid du/ni vill hoppa, skriv ditt namn och hopp.

Dessa tider får ej dressyrlektion bokas.
Hoppning på sandbanan får bokas all tid när inte ridskolan har lektioner där.

Hjälm skall bäras vid all ridning, longering , tömkörning samt när du leder din häst i ridhuset.

En bild

Publicerad: 2024-01-25

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Författare: Christine Schoultz

Sponsorer